Přihláška do kurzu plavání kojenců a rodičů s dětmi

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení doprovázejícího:

Bydliště:

Ulice:

č.p:

PSČ:

Město:

Telefon:

Email:

Termín plavání:

(konečný termín a potvrzení přijetí dohodne telefonicky nebo e-mailem instruktorka s ohledem na obsazenost přibližně 10 dnů před začátkem daného kurzu, další informace na www.mszltm.cz)

Prohlášení o zdravotním stavu:
Prohlašuji, že výše jmenovaný (přihlášený i doprovázející) je schopen plavecké výuky, a že si nejsem vědom žádných zdravotních problémů, které by jakkoliv narušily chod výuky.

Rodiče (zákonný zástupce) i dítě souhlasí s fotografováním v rámci kurzu, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci plavecké výuky, např. v tisku, na internetu, atp.

Platí se před začátkem kurzu na účet č.: 1004466339/0800
(nutno zadat zprávu pro příjemce: jméno a příjmení dítěte)

Nebo nejpozději před začátkem první lekce, v hotovosti v pokladně bazénu.

Opište kód
captcha

Novinky

Trvalá změna provozní doby sauny v KPB

24. 02. 2017

Po vyhodnocení zkušebního rozšíření provozní doby sauny od 1. BŘEZNA 2017: ÚTERÝ 14:00 – 21:00   trvale zůstává PÁTEK 10:00 – 13:00   rodiče s dětmi do šesti let – ZRUŠENO

Změna provozní doby sauny v KPB

20. 12. 2016

V lednu a únoru dochází ke zkušebnímu rozšíření provozní doby sauny v Plaveckém bazénu. Provozní doba v úterý se rozšiřuje o dvě hodiny na čas od 14:00 do 21:00. V pátek se nově zavádí saunování pro rodiče s dětmi do šesti let od 10:00 do 13:00, teplota v sauně bude snížena, vstupné rodič – dle ceníku, dítě – zdarm

Začíná Kurz bruslení pro nejmenší

27. 09. 2016

V sobotu 1. 10. odstartuje tradiční Kurz bruslení, který je určen pro děti ve věku 4 – 8 let. Termíny zůstávají stejné jako v minulých letech – sobota a neděle 8:00 – 9:00, vstupné je také ve stejné výši, tj. 30 Kč / lekce.  

 
 
banner
www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu