02 Čvn Plavecký bazén – protiepidemická opatření od 4. 6. 2021

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY_

Do Plaveckého bazénu v Litoměřicích je povolen vstup pouze návštěvníkům bazénů, sauny, vířivky a posilovny, dále účastníkům kurzů a tréninků.

Mimo občerstvení je povoleno se zdržovat ve vstupním prostoru, pouze na dobu nezbytně nutnou

Doprovod malých dětí, pouze na dobu nezbytně nutnou k předání do kurzů a tréninků.

Bazén plavecký max.            38 osob

Bazén dětský max.               12 osob

– parní kabiny                        uzavřeny

– bazénový ochoz je               uzavřen

Sauna max.                              12 osob

Vířivá vana max.                     3 osoby

Posilovna max.                        4 osoby

VSTUP POVOLEN POUZE OSOBÁM:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

         i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

        ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

        iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Pracovníci provozovatele musí dbát na dodržování opatření, proto nevpustí do zařízení návštěvníky nad dané limity a ověřit plnění povinnosti mít očkování, test atd. dle usnesením Vlády ČR